• حکیمیه - کارخانه آزمایش - سوله ی علی یار
  • 77744771 - 021

محصولات


حریر آرایی 1

حریر آرایی

پرده آرایی و حریر آرایی

حریر نوعی پارچه ابریشمی نازک می باشد که در اغلب تشریفات عروسی و تشریفات مجالس کاربرد زیادی از قدیم تا کنون داشته است.

پرده و پارچه ترگالت 1

پرده و پارچه ترگالت

پرده آرایی و حریر آرایی

حریر نوعی پارچه ابریشمی نازک می باشد که در اغلب تشریفات عروسی و تشریفات مجالس کاربرد زیادی از قدیم تا کنون داشته است.

پرده پارچه حریر

پرده پارچه حریر

پرده آرایی و حریر آرایی

حریر نوعی پارچه ابریشمی نازک می باشد که در اغلب تشریفات عروسی و تشریفات مجالس کاربرد زیادی از قدیم تا کنون داشته است.

پرده آرایی 2

پرده آرایی

پرده آرایی و حریر آرایی

حریر نوعی پارچه ابریشمی نازک می باشد که در اغلب تشریفات عروسی و تشریفات مجالس کاربرد زیادی از قدیم تا کنون داشته است.

آدرس: تهران - حکیمیه - کارخانه آزمایش - سوله ی علی یارr

تلفن تماس: 77744771-021 تلفن همراه: 5617592-0936