• حکیمیه - کارخانه آزمایش - سوله ی علی یار
  • 77744771 - 021

محصولات


میکروفن بی سیم

میکروفن بی سیم

اجاره میکروفن چیست؟

اجاره میکروفن محصول یا دستگاهی است که صدا را به جریان الکتریسیته تبدیل می‌کند. اجاره میکروفن  وسیله ای است که صوت را به الکتریسیته و نیز

میکروفن با سیم

میکروفن با سیم

اجاره میکروفن چیست؟

اجاره میکروفن محصول یا دستگاهی است که صدا را به جریان الکتریسیته تبدیل می‌کند. اجاره میکروفن  وسیله ای است که صوت را به الکتریسیته و نیز

باند اکتیو

باند پستیو

به دو گروه اجاره باند اکتیو و اجاره باند پسیو یا همان فعال و غیر فعال دسته بندی میشوند

وجه نامگذاری این اجاره باند ها از روی صنعت هسته ای که در ان ها قرار گرفته است نام گذاری شده است

باند اکتیو

باند اکتیو

به دو گروه اجاره باند اکتیو و اجاره باند پسیو یا همان فعال و غیر فعال دسته بندی میشوند

وجه نامگذاری این اجاره باند ها از روی صنعت هسته ای که در ان ها قرار گرفته است نام گذاری شده است

آدرس: تهران - حکیمیه - کارخانه آزمایش - سوله ی علی یارr

تلفن تماس: 77744771-021 تلفن همراه: 5617592-0936